2014. március 14., péntek

Talpra magyar!

Olga Ziemska teremtménye

Forradalom kell a világnak és nekünk kell kirobbantaniuk a Teremtő ember forradalmát! Egy olyan forradalmat, ami nem szól senki ellen... csupán mindenért és mindenkiért. 

Egy mozgalomba hívlak benneteket, mely nem jelenik meg sehol és mégis mindenhol ott van. A teremtő ember úgy van jelen a világban, hogy tudja, minden pillanatban jó helyen van, s legyen bárhol, ott rá szükség van. Hogy megértsétek mire gondolok, elmondom egy nem túl régi álmomat. 

Egy pályaudvaron várakoztam gyermekkori barátaimmal, s mivel várakozni senki nem szeret, hülyeségekkel traktáltuk egymást. Női neveket adtunk férfi járókelőknek stb. Mellettünk egy lánycsoport volt, akik közül egy, odalépett egy jelentéktelennek látszó kis földkupachoz, melyen valami kis növényke volt. A járdalapok repedései szélesetek meg egy sarokban, ahová a vasúti sárgás, rozsdás por, cigarettacsikkek gyűltek, s egy kis kupac föld... melyben új élet indult. Álmomban itt elhalkult saját  világom és egyszerre kifényesedett a lány, s lassúvá vált minden. Lehajolt a kis zöldes dombhoz, kezével gyengéden végigsimította a rajta növő kis növényt, majd az egészet, a földdel együtt tenyerébe vette. Ott a tenyerében bomlott csak ki igazán gyönyörűsége annak a parányi "gyomnak", leveleinek barázdái, akár egy hókristály, oly csodás volt, ragyogott... akár a lány. Fölemelkedett, s pár lépéssel arrább, egy fa tövéhez tette a kis kincset, mert immár én is annak láttam. Boldogság öntött el, mely bearanyozta éjjelem. Ez a teremtő ember jelenléte a világban! 

Mindenhol, mindenkor szüksége van rád a teremtett világnak! Minden kő, amin megakad tekinteted, minden fűszál, melyre rápillantasz, a tiéd, mert tiéd a szépsége, és tiéd mindaz, amit elindít benned. Tiéd a mosoly, tiéd a szeretet. 

Állj talpra hát, és fordulj oda, ahol minden azért van, hogy éljen, és hogy éltesd! Ebben a világban minden pillanat csoda! Minden pillanatban a te kezedben és szívedben van a lehetőség, hogy segítsd az életet... az életed.  Öregjeink faluhelyen még így éltek. Amerre jártak, ott segítettek. Így lett erdőből, mezőből virágos és gyümölcsös világ. Beoltották a vadhajtásokat, megmetszették az öreg lombokat, gondozták, ápolták, éltették az életet. 

Még a legnagyobb városban is ott az élet. Megtalálod, hogy hol segíthetsz jobbá válni a világnak. Ha vidéken élsz, járd a teremtett világot, s tedd azt, mint nagyszüleink, bárhol, mindenhol. Tanuld meg ápolni és szaporítani régi fajtáinkat, s gyarapítsd őket környezetedben. Nem csak saját földeden, hanem mindenhol. A teremtő ember a mostban él, ezért nincs szüksége tulajdonra. A tulajdon annak kell, aki a holnaptól fél, de aki a mostban él, és itt teremt, annak mitől kellene félnie? Gondolod hiábavaló volna másnak az elhagyott földjén, vagy mondjuk egy árokparton, egy erdőben elültetni egy új életet? Ilyet csak a ma embere gondolhat! Hiszen talán csak ezért születtél e Földre, hogy azt a fűzfát elültesd!? Talán pont erre a fára akad majd föl a földobott korona, mert ezen rejtezik az új Mátyás király! Vagy ennek ága szakad rá a pusztító emberre! Élet nincs fölöslegesen. Hogy nem a te javadat szolgálja? Dehogynem. Minden élet a te javadat szolgálja, még az is, mely úgy érzed "csapás" rád nézve. Minden csapás egy tanítás... Te magad vagy a teremtő és a teremtett is egyben, állj talpra hát és kezdj el végre élni!

Menj egyedül, és ne tudjon tetteidről senki! Ne várj elismerést tettedért és ne kérkedj vele. Amiről hír van, azt ma embere elpusztítja. Az élet magját védeni kell, s a teremtő ember maga is az élet magja, melynek legnagyobb védelme az alázat és a szerénység. Ez tartja kilétét védő magházban. Csupán a hálát és a szeretet hirdesd, a többit némán tedd!  

Van egy csodálatos nyelv, melyet a magyar ember különösen szépen beszél. A teremtő nyelve ez. Ezen íródtak népmeséink, dalaink, táncaink, szőtteseink, hímzéseink. Ha megtanulod e nyelvet használni, akkor minden bizonnyal meg fogod találni azt is, amiért a Földre születtél, és amiért pont most, pont ebbe a hazába... és ami vár rád, mert ezért olvasod most e sorokat. Ezt a nyelvet akkor érted meg, ha valóban teremtő emberré válsz, s elkezded tenni a dolgodat. Erre más nem taníthat meg, csak az irányt mutathatja meg. Attól, hogy magyarul beszélsz, még nem ezen a nyelven beszélsz. De ezen a nyelven magyarul beszélhetsz a legszebben. 

"Kezdetben vala az Ige és az Ige vala az Istennél és Isten vala az Ige." 

A bezdédi tarsolylemez


A teremtő ember forradalma világforradalom lesz. Ez vala az egyetlen, mely képes megállítani a pusztulást, melybe az emberiség űzi önmagát. Ez ott van a tarsolyunkban, ideje kinyitni már! 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése