2020. február 6., csütörtök

Zarándokút

Akik olvasták a Hármaskereszt áll fölöttünk c. írásomat, már tudják, hogy milyen csodák várhatnak rájuk a Faluhely völgyében. 2020-ban a varázs méginkább megélhetővé válik, ugyanis elkészül végre az a zarándokút, mely a völgy peremét is érintve veszi körbe a keresztet. Nem csak a táj szépsége varázsolja el itt az úton járó embert, sokkal többről van szó.Mesélek erről a zarándokútról, a Napútról, mert ezen keresztül Ti is átérezhetitek a dolog fontosságát a mai világban. Ezen az úton 12 állomás van, melyek az állatöv csillagképeit, illetve az ezekhez kötődő asztrológiai jegyeket idézik meg. Az út egy szabálytalan körként veszi körbe a hármaskeresztet.
A bejárás iránya dönti el, hogy miféle zarándoklaton vesz rész az ember. Ha az óramutató járása szerint járunk rajta, akkor az egyéni életünk 12 állomását járjuk be, ha pedig fordítva, akkor az egyetemes emberiség útján járunk a magyar nemzet részeként. Ezt a két utat járjuk be életünk során akkor is, ha soha egy pillanatra sem gondoltunk bele.
Amit ez a zarándoklat adhat, az éppen a ráeszmélés életünk megélt vagy éppen elmulasztott állomásaira.
Ezek címszavakban a következők:
1. Nyilas: fogantatás, az élet indulása
2. Bak: testet öltés és születés
3. Vízöntő: keresztség, az élet Istennek való ajánlása a szülők révén
4. Halak: belső harcok arán való fejlődés, erőgyűjtés
5. Kos: a teremtőerő kiáradása, világmegváltó erő
6. Bika: gyarapodás az életben, önmegvalósítás
7. Ikrek: minden elért eredmény és önmagunk felajánlása a mindenség szolgálatára
8. Rák: önmagunk felajánlása után a mindenségtől kapott út, sorsunk elfogadása
9. Oroszlán: sorsunk beteljesítése, kiteljesedés, erőnk teljes birtokbavétele
10. Szűz: az élet magasabb szintjein való teremtés, fenntartás és visszametszés
11. Mérleg: a test halála előtti utolsó idők, elszámolás életünkkel
12. Skorpió: a lélek kiemelkedése és visszatérése az ikrek állapotába, majd az innentől a mérlegig terjedő időszak (azaz a mindenségtől kapott sorsunk beteljesítésének időszaka) újbóli megélése, minden megélt és elmulasztott pillanat örömeinek és fájdalmainak újraélése.
Ez a tizenkettes rendszer adja meg életünk kereteit, mint egy természeti törvény. Olyan, akár a gravitáció, mindegy, hogy hiszünk benne, vagy sem. Ami miatt ezen a zarándokúton valóban érdemes végigmenni, az épp a 11. állomásnál bekövetkező mérlegelés. Ezt az egyet muszáj kifejtenem, mert bizony itt dől el minden.
Nagyon sokan akadnak el a Kos állapotában, amikor csak osztják-osztják az észt, de az asztalra nem tudnak igazán letenni semmit. Aztán az erő lassan elfogy és úgy érkeznek ide, a mérlegeléshez, hogy nem mentek végig az ezt megelőző öt állomáson.
Olyanok is vannak, akik eljutnak a Bika állapotába és egész életükben mást sem csinálnak, mint önmagukat, vagyonunkat, családjukat, kényelmüket gyarapítják. Talán valamiféle „adománnyok” révén igyekeznek nyugtatni lelkiismeretüket, hogy vagyonukat mégsem csak magukra költötték. Ám ettől még nem mentek végig az úton.
Olyan is van, aki továbblép és eljut az Ikrek állapotába, ahol mindenét, de szó szerint mindenét felajánlja a mindenségnek, Istennek és elhatározza, hogy elfogadja sorsát, legyen az bármi is. Ám a következő, Rák állapotában esetleg valami olyasmi feladattal szembesül, amit az egója okán egyszerűen mégsem tud elfogadni. Talán ő a világ megváltására készül, az élet pedig azt akarja tőle, hogy menjen önkéntesnek egy idősek otthonába a világ háta mögé. És így mehetünk sorra, minden jegyen át, mert bizony bárhol el lehet akadni.
Van, aki az Oroszlánban ragad meg, visszaélve képességeivel és erejével. Tehát nagyon-nagyon sok helyen el lehet akadni és ezzel szembesülni bizony elég kemény próbatétel lesz, amit nem itt, a Mérlegben, hanem a Skorpióban fog megélni az ember, ahol már test nélkül, tehetetlenül lesz kénytelen újraélni mindent. Erről számos elbeszélés van a halálból visszatért embertársaink révén. Ezt a törvényt nem érdemes félvállról venni.
De miért is mondtam mindezt? Mert éppen ez a Faluhely zarándokútjának a lehetősége, és mint ilyen, az első és egyetlen ma a világon: a Mérleg stációtól egy pár lépésre található a Hármaskereszt, körülötte a Szent Korona képeivel. Azaz itt van lehetőség arra, hogy térben és időben kilépjünk ebből a tizenkettességből és a feltétel nélküli szeretet keresztjéhez, a hármaskereszthez járuljunk kegyelemért. Emberi életünk minden hibáját ugyanis csakis a kegyelem által tehetjük jóvá, ha valóban tiszta szívvel és őszinte hittel kérjük. Nem kell érte semmi mást tennünk, nincs szükség ettől nagyobb áldozatra, ez az ingyenkegyelem!!! És ki fog várni minket a Szent Korona képei közül, ha a Mérleg stációja felől közelítünk? Ki az, akinek közbenjárása révén a kegyelmet remélhetjük? Hát persze, hogy a Szűzanya vár ott minket! Nincs jobb és erősebb hely ennél, hogy megtaláljuk azt, amit életünk során valahol elvesztettünk!
Amit leírtam, ez csak az egyéni élet zarándoklatában rejlő lehetőség. Ám a fordított bejárás során ott rejlik a nemzeti és egyetemes emberi létünk, sorsunk jobbításának lehetősége is. Itt a kegyelemet és a változtatás lehetőségét már nem csak a hármaskereszt, hanem a Szent Korona egészének működésrendje révén érhetjük el. Mindezeket leírni itt már nem fogom. Aki megértette vagy ráérzett mindezeknek a fontosságára, annak lesz alkalma megélni ezeket a csodákat! Isten engem úgy segéljen!
Írásomat közreadom 2019. december 21-én, a fény újjászületésének a napján. Adjátok tovább szeretteiteknek, s mindazoknak, akiknek szüksége lehet a reményre. Mert ez az, semmi más. Személyesen pedig 2020. május 15-től várunk benneteket a Faluhely majorban, Mátranovákon.
Szeretettel és az újjászületés bizonyosságával:
Földi Ádám

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése